logo

Biuro Obsługi Cudzoziemców
Agencja Pracy

Services for foreigners, Employment Agency

O mnie


Jestem absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Posiadam wieloletnie doświadczenie w kwestiach związanych
z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce. Ponad sześć lat byłem pracownikiem Oddziału cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. W swojej pracy zajmowałem się procedurą legalizacji pobytu w Polsce obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw trzecich, a także zezwoleniami na pracę dla cudzoziemców. Oprócz znajomości samych przepisów posiadam dzięki temu praktyczną znajomość procedur związanych z zezwoleniami na pobyt
i pracę cudzoziemców.


Praca ta oprócz satysfakcji zawodowej pozwoliła na poszerzenie wiedzy
w aspekcie multikulturowości. Oprócz bezpośredniego kontaktu z cudzoziemcami podczas pracy w urzędzie, uczestniczyłem w wielu sympozjach, konferencjach
i szkoleniach organizowanych przez instytucje rządowe oraz pozarządowe dotyczących praw człowieka, migracji, rynku pracy, czy procedur prawnych obowiązujących cudzoziemców w Polsce.
Swoją zdobytą wiedzą postanowiłem się dzielić i w roku 2014 ukończyłem roczny kurs organizowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w ramach projektu „Weź kurs na wielokulturowość” stając się trenerem kompetencji multikulturowych.
Aktualnie oprócz pomocy cudzoziemcom w załatwianiu wszelkich formalności urzędowych dzielę się jako trener swoją wiedzą dotyczącą multikulturowości, antydyskryminacji, praw człowieka oraz procedur związanych z legalizacją pobytu
w Polsce oraz uzyskiwaniem zezwoleń na pracę.

Zespół

Nasze usługi


logo

Jako Biuro Obsługi Cudzoziemców pomagamy w załatwianiu wszelkich formalności urzędowych
związanych z pobytem w Polsce: m.in. legalizacja pobytu, uzyskiwania pozwoleń na pracę, nabywania obywatelstwa
polskiego, uzyskanie zaproszenia dla cudzoziemca, przetłumaczenie dokumentów, zakładanie przez cudzoziemca firmy
oraz wszystkich innych formalności, z którymi styka się cudzoziemiec, podczas pobytu w Polsce.

logo

Jako Agencja Pracy świadczymy usługi w zakresie rekrutacji i leasingowania pracowników z zagranicy do pracy w Polsce.
Przyjmując na siebie wszystkie obowiązki pracodawcy, zapewniamy przygotowanie wszystkich dokumentów, przeprowadzenia
badań lekarskich oraz wszystkich innych wymaganych przez pracodawcę użytkownika kursów potrzebnych do wykonywania pracy.
Zapewniamy pracowników wykwalifikowanych jak i niewykwalifikowanych w branżach: produkcja, logistyka, usługi porządkowe,
budownictwo, rolnictwo i wielu innych. Większość naszych pracowników pochodzi z Ukrainy, ale na życzenie Klienta
jesteśmy w stanie znaleźć dla niego odpowiedniego pracownika nawet na krańcu Świata.

Nasi klienci

Kontakt


4Foreigners
Biuro Obsługi Cudzoziemców
Services for foreigners
T: +48 534 756 756
Agencja Pracy
Employment Agency
T: + 48 881 577 715
biuro@cudzoziemiec.net
al. Kościuszki 40a (I piętro)
90-427 Łódź
skype: Agencja Pracy 4Foreigners
+48 881 577 715